पढाइ पछि नेपाल फर्किएर-३

म काठमाडौंको कार्यालयमा बसेर काम गर्ने हुनाले बेलाबखत विभिन्न सरकारी कार्यालयहरु भने गइराख्नु पर्थ्यो ।