Logo

हाच्छ्युँले कस्तो सङ्केत दिन्छ? जान्नुहोस् शुभ वा अशुभ सङ्केतबारे !Spread the love

हाच्छ्युँ आउनु भनेको सामान्य नै हो l मानिसहरूलाई जति बेला पनि हाच्छ्युँ आउन सक्छ l तर के तपाईँलाई थाहा छ? जब मानिसले हाच्छ्युँ गर्छन् तब थाहा पाउन सकिन्छ कि सो मानिसको साथमा शुभ हुनेछ वा अशुभ तर कसरी? आउनुहोस् चर्चा गरौँ हाच्छ्युँ गर्दा हुने शुभ र अशुभ बारे l

हाच्छ्युँ गर्दा हुने शुभ :

  • बायाँ तर्फ हाच्छ्युँ गरेमा धन प्राप्ति हुनेछ l
  • यदि तपाईँ माथितर्फ हाच्छ्युँ गर्नुहुन्छ भने अवश्य नै तपाइलाई शुभफल प्राप्त हुनेछ l
  • यदि तपाईँ दायाँतर्फ हाच्छ्युँ गर्नुहुन्छ भने थाहा पाउनुहोस् तपाईँलाई सुख प्राप्ति हुनेछ l
  • व्यापार व्यवसाय सुरु गर्दा हाच्छ्युँ आएमा सम्झनुहोस् l तपाईँ सो कार्यमा सफलता मिल्नेछ l
  • यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ र ओंषधी लिने बखत हाच्छ्युँ आउँछ भने थाहा पाउनुहोस् l तपाईँ चाडै सन्चो हुनु हुनेछ l

 हाच्छ्युँ गर्दा हुने अशुभ :

  • भोजन गर्नु भन्दा अघि हाच्छ्युँ आएको अशुभको सङ्केत हो l
  • सुत्नु बेला वा उठ्ने बित्तिकै आउने हाच्छ्युँ पनि अशुभ हो l
  • कुकुर तथा बिरालोको हाच्छ्युँलाई पनि अशुभ मानिने गरिन्छ l
  • यदि तपाईँ तलतर्फ हाच्छ्युँ गर्नुहुन्छ भने सम्झनुहोस् त्यो हाच्छ्युँ अशुभ हो l

प्रतिक्रिया दिनुहोस्