वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिलाई ‘छोटे राजा’ भन्दै गाली गर्नेलाई वडाले सबै सुविधाबाट वञ्चित गर्ने

वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिलाई ‘छोटे राजा’ भन्दै गाली गर्नेलाई वडाले सबै सुविधाबाट वञ्चित गर्ने